PHIẾU LẤY Ý KIẾN KHÁCH HÀNG / CUSTOMER SURVEY

Để có thể cung cấp các dịch vụ hoàn hảo hơn và chu đáo hơn, Fa-D cần hiều mọi mong muốn của khách hàng mình. Vậy xin Quý khách đánh giá về chất lượng dịch vụ của Fa-D và điền phiếu lấy ý kiến của khách hàng giưới đây. Hãy giúp đỡ chúng tôi hiểu Quý khách hơn và cung cấp các dịch vụ tốt hơn.

Phiếu lấy ý kiến khách hàng
*Bắt buộc
Tên khách hàng / Customer name *
Câu trả lời của bạn
Số điện thoại liên lạc / Contacting Phone *
Câu trả lời của bạn
Địa điểm sử dụng dịch vụ / Visiting store *
Chọn
Fa - D 84 Hòa Mã
Fa - D 71 Bát Đàn
Fa - D 131 Nguyễn Lương Bằng
Fa - D 409 Âu Cơ
Tên nhân viên phục vụ / Name of serving staff
Câu trả lời của bạn
Đánh giá về độ sạch của đồ giặt / Assesment on cleanliness of washed garments *
Chọn
Rất tốt / Excellent
Tốt / Good
Bình thường / Average
Rất tồi / Poor
Đánh giá về vệ sinh trong cửa hàng / Assesment on cleanliness of the store *
Chọn
Rất tốt / Excellent
Tốt / Good
Bình thường / Average
Rất tồi / Poor
Đánh giá về độ nhiệt tình của nhân viên / Assesment on willingness of serving staff *
Chọn
Rất tốt / Excellent
Tốt / Good
Bình thường / Average
Rất tồi / Poor
Đánh giá về kiến thức và khả năng tư vấn của nhân viên / Assesment on staff's technical knowledge and ability to support customers *
Chọn
Rất tốt / Excellent
Tốt / Good
Bình thường / Average
Rất tồi / Poor
Độ hài lòng với dịch vụ của Fa-D / Over-all satisfaction with services provided by Fa-D *
Chọn
Rất tốt / Excellent
Tốt / Good
Bình thường / Average
Rất tồi / Poor
Phản hồi khác của khách hàng / Other feedback
Câu trả lời của bạn
Gửi
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận. Báo cáo Lạm dụng - Điều khoản Dịch vụ - Chính sách quyền riêng tư