PHIẾU LẤY Ý KIẾN KHÁCH HÀNG / CUSTOMER SURVEY

Để có thể cung cấp các dịch vụ hoàn hảo hơn và chu đáo hơn, Fa-D cần hiều mọi mong muốn của khách hàng mình. Vậy xin Quý khách đánh giá về chất lượng dịch vụ của Fa-D và điền phiếu lấy ý kiến của khách hàng giưới đây. Hãy giúp đỡ chúng tôi hiểu Quý khách hơn và cung cấp các dịch vụ tốt hơn.

cURL error 28: Operation timed out after 1000 milliseconds with 12204 out of -1 bytes received

Unable to retrieve Google Form. Please try reloading this page.