Tên Công ty:

Trụ sở chính:

Mã doanh nghiệp:

Tel:
Fax:
Email:
Web:

Ngân hàng:

CÔNG TY TNHH GIẶT LÀ PHÁT ĐẠT

Số 84 Hòa Mã, P. Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, T.P. Hà Nội

0 1 0 2 7 3 9 3 1 1

+84 (024) 3944 7868   |   +84 (024) 3944 7942
+84 (024) 3944 7869
fad@fad.vn
www.fad.vn   |   www.giatnhanh.vn

VND – 020034201359

NH TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (CN Hà Nội)
Số 65 Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, T.P. Hà Nội
SWIFT: SGTTVNVX