Chú ý

Công ty TNHH Giặt là Phát Đạt có quyền dừng bất cứ chương trình giảm giá hoặc khuyến mãi nào tại mọi thời điểm trước hoặc trong thời gian chạy chương trình mà không phải thông báo trước.